Voordelen lidmaatschap

Lidmaatschap biedt de mogelijkheid tot:

 • vragen stellen aan de leden van ons medisch multidisciplinair team
 • vragen stellen aan onze diëtiste en ervaringsdeskundige, Nathalie
 • via ons tijdschrift Crohniek en onze website een oproep te laten plaatsen,
 • toegang krijgen tot het “beschermde” luik van onze website met volledige teksten.

Lidmaatschap houdt tevens in dat u:

 • driemaandelijks het tijdschrift Crohniek in de bus krijgt met up-to date en medisch correcte en verantwoordde informatie betreffende IBD;
 • persoonlijke uitnodigingen voor de infonamiddagen van uw regio ontvangt en uitnodiging voor onze SOD (jaarlijkse Studie- en ontmoetingsdag);
 • recht heeft op de Kook-en voedingswijzer van CCV vzw. en de aanvullingen, gratis te verkrijgen ter gelegenheid van infonamiddagen of SOD. Per post is het verkrijgbaar mits betaling van de portkosten;
 • recht heeft op onze gratis toiletpas ( Facilitair Document) voor leden, mits voldaan aan de geldende criteria (in te vullen attest, recente pasfoto). Niet-leden betalen hiervoor 10€ (te betalen op rekening nummer IBAN: BE44 7785 9256 2345 met stortingsmededeling “facilitair document”);
 • de mogelijkheid krijgt mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek b.v. via enquêtes;
 • deel kan nemen aan de activiteiten van FWC (de “eigen” fiets- en wandelclub – FWC -van CCV vzw) en de 2-jaarlijkse mini-trip waar wandelen en fietsen, onder medische en verpleegkundige begeleiding, centraal staan;
 • deel kan nemen aan georganiseerde ontspanningsactiviteiten met aandacht voor specifieke noden van mensen met IBD ( toegankelijkheid toiletten, aandacht voor voeding,…);
 • toekomstgericht kinderen kunnen deelnemen aan “op maat” activiteiten voor IBD-patiëntjes

CCV vzw is mede-oprichter van EFCCA ( European Crohn and Colitis Associations) waarbij samengewerkt wordt met 28 Europese landen en er nauwe samenwerking is met o.a. Amerika, Canada, Australië . Dit heeft het voordeel dat we bij de bron zitten van alle nieuwe informatie, lopend wetenschappelijk onderzoek en medicatieontwikkeling voor IBD wereldwijd. CCV vzw is tevens mede-oprichter van VPP vzw. (Vlaams Patiëntenplatform). Het VPP is een koepelorganisatie van meer dan 100 patiëntenverenigingen die betrokken zijn bij de gezondheid en gezondheidszorg. Hierdoor kunnen “grote” dossiers zoals “verzekeringen voor chronisch zieken” professioneel behandeld worden. VPP is immers een gesprekspartner van de overheid in de discussies rond de problematiek van chronische ziekten. Maar bovenal betekent lidmaatschap dat u deel uitmaakt van een “familie” van mensen in dezelfde vergelijkbare situatie als de uwe. Tijdens info-namiddagen en/of andere activiteiten krijgt u immers de kans om met anderen ( patiënten, maar ook partners, ouders, kinderen, hulpverleners,…) van gedachten te wisselen. Samen sterk is het motto. Hoe meer verenigd, hoe meer de stem van mensen met IBD gehoord wordt en hoe meer “druk” we kunnen zetten op overheidsinstanties, farmaceutische industrie ed.

We zijn er door, maar vooral voor elkaar!