WORD PATIENT EXPERT EN ZET JE MEE IN OM DE KWALITEIT VAN LEVEN VOOR PATIENTEN TE VERBETEREN!

Het Patient Expert Center (PEC) wil gemotiveerde patiënten opleiden en certificeren voor de rol die zij kunnen spelen in hun eigen zorg alsook in de gezondheidszorg in het algemeen.

CCV-vzw is medeoprichter van PEC-vzw en start vanaf september met het opleiden van IBD-patiënten.

Wat is een patient expert en welke rol kan ik spelen?

Elke patiënt heeft een unieke expertise: zijn patiënt-zijn. Om ervaringen en inzichten in het zorgtraject op een relevante manier te kunnen delen en te vertalen naar een verbeterde levenskwaliteit alsook naar meer patiëntgerichte beleidsinzichten en systeemverbeteringen is het van belang om hierin opgeleid te worden.

Door deze expertise op te bouwen en systematisch mee te nemen in het zorgtraject wordt het uiteindelijke doel bereikt: de kwaliteit van zorg verbeteren, de efficiënte verhogen en de kostprijs doen dalen.

Hoe ziet de cursus er praktisch uit?

Een opleiding tot patient expert omvat een generieke component en een ziekte-specifieke component.

 

Algemene introductie tot PEC

 • Algemene introductie tot PEC en de relatie tot andere patiëntenorganisaties
 • De sociale kaart in België
 • Inzicht in de ontwikkeling van geneesmiddelen
 • Ethiek, regelgeving en belangenvermenging
 • Input leveren tijdens een adviesraad
 • Verantwoordelijkheden van patient experts met betrekking tot gezondheidszorgprofessionals
 • Herkennen van betrouwbare informatie
 • Onderscheid maken tussen geloofwaardige en niet-geloofwaardige informatie
 • Omgaan met persoonlijke gezondheidsgegevens
 • Het identificeren van behoeften achter emoties
 • Communiceren over een ernstige ziekte
 • Zelfzorg
 • Zorg voor de mantelzorger
 • Veerkracht

De ziekte-specifieke component omvat modules die specifiek betrekking hebben op pathologiegebonden terminologie. Deze modules kwamen tot stand door een samenwerking tussen CCV-vzw, BIRD en BinaStoria.

Timing
De opleiding start voor IBD met de ziekte-specifieke component vanaf september 2021.
In het voorjaar van 2022 vindt de algemene introductie plaats. De opleiding bestaat uit wekelijkse sessies van 2 uur gespreid over een periode van 4 maanden en is een combinatie van webinars/face-to-face en online leermodules.

Het afronden van de cursus is voorzien rond mei 2022. Om gecertificeerd aan de slag te kunnen gaan als patient expert, moet je aan de volgende criteria voldoen:

 • Alle modules hebben gevolgd
 • Geslaagd zijn voor de test na elke module
 • Groen licht krijgen na het evaluatiegesprek

Ik heb mijn certificaat succesvol afgerond – wat kan ik nu concreet allemaal bereiken?
Door de opleiding te volgen kun je als patient expert je expertise gaan inzetten. Dit gebeurt onder leiding van zowel het PEC als een patiëntenorganisatie zodat je voldoende ondersteuning krijgt.

Als patient expert heb je bepaalde expertise die kan worden ingezet om input te geven aan professionals. Met professionals bedoelen we de overheid, academische instellingen of de industrie. Je wordt opgeleid om op een efficiënte en professionele manier input te geven tijdens adviesraden, rekening houdend met de complexiteit van het gezondheidssysteem. Je kunt ook gevraagd worden om je ervaring als patiënt te delen met professionals tijdens een getuigenis. En omwille van je expertise rond klinisch onderzoek ben je geschikt om input te geven in het domein van klinische studies. Tijdens de opleiding tot patient expert leer je hoe geneesmiddelen ontwikkeld worden, waar je input kunt geven als patiënt en hoe je je moet voorbereiden op een adviesraad. Maar je kunt ook digitale expertise hebben en input geven bij de ontwikkeling van applicaties, enz.

Kom ik in aanmerking om deel te nemen aan de cursus?

 Om in aanmerking te komen voor de opleiding tot patient expert hebben we enkele selectiecriteria uitgewerkt:

 • IBD hebben of een familiale niet-professionele caregiver zijn
 • Aanvaarding bereikt hebben voor het chronisch-ziek zijn: gestabiliseerde problematiek/reflectie, je eigen verhaal kunnen overstijgen
 • Lid zijn van een patiëntenorganisatie en vertrouwd en verbonden zijn met de werking van deze patiëntenorganisatie
 • Open minded zijn; willen investeren in een nieuwe uitdaging
 • Over een flinke dosis aan communicatie- en sociale vaardigheden beschikken; het is immers cruciaal dat de patient expert tijdens een opdracht objectief en professioneel blijft in zijn/haar communicatie
 • Bereid zijn om de aangeboden opleiding te volgen – onder meer via een elektronisch leerplatform – en erin slagen om de volledige opleiding met succes af te ronden
 • Er is geen voorkennis vereist
 • Gemotiveerd zijn om na de opleiding als opgeleide patient expert ook ingezet te worden bij PEC-opdrachten

Hoe kan ik deelnemen aan de opleiding?

Neem contact op met ons via het e-mailadres [email protected].

Stuur hierbij de volgende gegevens mee:

 • Korte voorstelling van jezelf
 • Motivatie waarom je je kandidaat wil stellen om deel te nemen aan de opleiding

Je wordt dan gecontacteerd, waarna er een online kennismakingsmoment wordt ingepland.

Inschrijven kan uiterlijk tot en met zondag 12 september.