Oproep: insturen CCV-vzw research grants

Doel
De Crohn- en Colitis ulcerosa Vereniging vzw wil de kennis van artsen op het gebied van chronische
inflammatoire darmziekten en het wetenschappelijk onderzoek in dit domein ondersteunen.
Research Grants
Een beurs van 3000 euro wordt jaarlijks ter beschikking gesteld.
De eerste schijf van 1500 euro wordt toegekend bij bekroning van het onderzoeksproject. Na 3 jaar,
bij het voorleggen van de eindresultaten wordt de 2
de schijf van 1500 euro toegekend. Wanneer het
eindresultaat niet kan voorgelegd worden, kan de eerste schijf worden teruggevorderd.
Het moet een goed omlijnd, origineel klinisch wetenschappelijk onderzoeksproject betreffen dat door
de kandidaat zelf zal uitgevoerd worden aan zijn instelling ofwel in het buitenland in een centrum met
bijzondere bekendheid voor onderzoek op het gebied van inflammatoire darmziekten.
Het onderzoek moet beëindigd zijn binnen de 2 jaar na het toekennen van de beurs. De commissie zal
hierop toezicht houden.

Deadline
31 juli 2021

Wie kan insturen?
I. Dokter in de geneeskunde of onderzoeker in het domein van IBD
II. Niet ouder dan 40 jaar

Hoe insturen?
Zend de volgende opgesomde documenten via mail ([email protected]) naar het bestuur van
CCV-vzw:
1. Curriculum Vitae van de kandidaat
2. Voorstelling onderzoeksproject: 2 A4 pagina’s
Situering van het onderzoeksvoorstel, klaar geformuleerde doelstellingen, een omschreven
methodologie en afgelijnde onderzoeksperiode.

Review proces:
De projecten worden naamloos beoordeeld door een hiervoor door de CCV-vzw aangestelde
beoordelingscommissie, die de onderzoeksvoorstellen op hun strikt wetenschappelijke en originele
waarde beoordeelt.
Het bekroonde project zal worden bekendgemaakt tijdens de nationale Studie – en ontmoetingsdag
op zondag 10 oktober. Winnaars worden verwacht een report van hun onderzoek te schrijven voor
het tijdschrift ‘Crohniek’, gericht op patiënten en hun omgeving.
De resultaten worden ook voorgesteld op de Belgian Digestive Disease Week.
Bij publicatie van de onderzoeksresultaten zal steeds vermeld worden dat het onderzoek uitgevoerd werd met de
financiële steun van CCV-vzw