Met grote droefheid en verslagenheid melden wij het onverwachte overlijden van Em. Prof. dr. Paul Rutgeerts op 12 september 2020.

Paul Rutgeerts (°1948, Brussel) behaalde in 1973 het diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde aan de KU Leuven en specialiseerde zich in UZ Leuven verder in de inwendige geneeskunde. In 1981 promoveerde hij tot geaggregeerde voor het hoger onderwijs met een proefschrift over ‘Bile acid disorders in Crohn’s disease’. Hij werd docent aan de KU Leuven in 1981 en gewoon hoogleraar in 1990. In 2013 werd hij toegelaten tot het emeritaat.

Zijn belangrijkste onderzoeksdomeinen waren de behandeling van inflammatoire darmaandoeningen en de klinische genetica, immunologie en endoscopie van IBD.

Prof. dr. Rutgeerts was in UZ Leuven staflid gastro-enterologie in de dienst interne geneeskunde vanaf 1978, en hoofd van de dienst endoscopie. Hij was voorzitter van de klinische IBD-unit, de IBD clinical trials group en de IBD-onderzoeksgroep. Hij was lid van het bestuurscomité van UZ Leuven.

Professor Rutgeerts was actief in vele binnen- en buitenlandse wetenschappelijke organisaties, onder andere als medestichter van de Belgian IBD Research Group (BIRD) en in de “American Gastroenterological Association” (AGA), de “American Society for Gastrointestinal Endoscopy” (ASGE), de “American Association for the Advancement of Science”, en de “British Society of Gastroenterology” (BSG). Hij was adviseur voor de “European Working Party over Epidemiology and Pathogenesis of IBD” en voor het uitvoerend comité van de “International Organization for the Study of Inflammatory Bowel Disease” (IOIBD). 

Hij was Honorary Fellow van het Royal College of Physicians of London (FRCP) en American Gastroenterological Association Fellow (AGAF).

Zijn wetenschappelijk werk werd bekroond met diverse prijzen, waaronder de internationale Herbert Falk Foundation Award in 2010 en de Maisin Excellentieprijs van het Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek (FWO) in 2010.

Naast zijn klinische en wetenschappelijke activiteiten zorgde hij ook mee voor de opleiding van studenten en geneesheer-assistenten. Hij was o.a. als stagedecaan jarenlang verantwoordelijk voor het stagejaar in de Faculteit Geneeskunde.

Velen van jullie hebben het voorrecht gehad om patiënt te zijn van Prof. Rutgeerts. We zullen hem allemaal blijvend herinneren als een uitzonderlijke, bezielde arts die alles deed voor zijn patiënten, met grote internationale uitstraling. Zijn gedrevenheid voor wetenschappelijke ontwikkelingen in de inflammatoire darmziekten, zijn talent om zijn kennis met anderen te delen, zijn grote inzet voor de patiënten, samen met zijn stijlvol omgaan met collega’s en medewerkers zullen ons bijblijven.

Wij bieden de echtgenote en de familie van Prof. Rutgeerts ons oprechte medeleven aan bij het verdriet dat hen zo plots en onverwacht treft.

 

Prof dr. Séverine Vermeire

Prof dr. Marc Ferrante

Prof dr. Joao Sabino

 


Met verslagenheid vernamen wij het plotse overlijden van Professor Paul Rutgeerts. Voor zovele Crohn- en Colitispatiënten was hij de vertrouwde, uitermate bezorgde gastro-enteroloog. De bezorgdheid voor zijn eigen gezin straalde over naar al zijn patiënten.

Wij leerden hem kennen in 1980. En dit als assistent van Professor Van Trappen, op dat moment hoofd van de dienst gastro-enterologie en medisch adviseur voor onze vereniging. Bij zijn pensionering volgde Professor Rutgeerts hem op. Jarenlang hebben wij Professor Rutgeerts leren kennen als de persoonlijke arts-gastro-enteroloog van vele Crohn- en Colitispatiënten. Onder zijn leiding werd onze medische adviesraad veel ruimer uitgebreid, over heel Vlaanderen.

Velen onder ons hebben mogen ervaren welke innemende persoonlijkheid hij was. Heel bekwaam, niet alleen als arts, maar zeker ook als medelevende persoon. Zelfs na zijn pensionering bleef hij velen onder ons volgen en steun geven waar mogelijk.

Als vereniging zijn wij heel erg dankbaar voor de vele adviezen die hij ons heeft gegeven, en voor de leiding en ondersteuning van onze medische adviesraad.

Als een familie met Crohn-patiënten willen wij aan zijn echtgenote en gezin onze oprechte deelneming betuigen bij het plotse overlijden van hun geliefde echtgenoot en vader.

 

Gemma Reynders

_________________________________________________________________________________

 Met grote droefheid melden wij u het plotse en onverwachte overlijden van Prof. Dr. Paul Rutgeerts.

Vele van onze leden hebben Prof. Rutgeerts gekend als behandelend arts en als voorzitter van de Medische Adviesraad (MAR) van CCV-vzw. Zijn overlijden laat bij iedereen een grote leegte achter.

Prof. Rutgeerts was een autoriteit met wereldfaam op het gebied van IBD. Hij was een bezieler in zijn vak, een groot wetenschapper en een uitstekend hoogleraar.

Prof. Rutgeerts lag – samen met Dr. Geert D’Haens – ook aan de grondslag van het eerste Nederlandstalige boek over IBD voor patiënten en leken. “Leven met langdurige darmziekten” werd opgedragen aan patiënten en hun familie.

Voor CCV-vzw heeft Prof. Rutgeerts heel veel betekend. Mede door zijn actieve inzet in de vereniging kreeg CCV-vzw meer erkenning als patiëntenvereniging en werd de samenwerking met artsen en diverse gezondheidsinstellingen verbreed. Op de jaarlijkse Nationale Ontmoetingsdag (NSOD) van CCV-vzw was Prof. Rutgeerts een graag geziene gast en spreker. Als moderator van het panelgesprek zorgde hij ervoor dat op de vele vragen van patiënten een gefundeerd antwoord kwam en wist hij collega-artsen te motiveren zich mee in te zetten voor onze vereniging.

Als oud-voorzitster had ik de eer om jarenlang met Prof. Rutgeerts te mogen samenwerken. Hij was een fantastische mentor in mijn rol als voorzitster van CCV-vzw.

Bovenal was Prof. Rutgeerts een arts met een hart voor zijn patiënten, een groot empatisch vermogen en hij had voor velen een “luisterend oor”. Wij zullen hem missen, maar zullen hem blijven herinneren als de warme persoonlijkheid en begenadigd arts die hij was.

Onze gedachten gaan op dit moment uiteraard ook naar zijn familie en omgeving. Wij wensen hen veel sterkte in deze droevige tijd!

Daniëlle Staes

CCV-VZW

Groeneweg 151
3001 Heverlee
[email protected]
[email protected]
0468/27.70.52

 

 
     

Stuur je post naar

Domein Borgeind
Borgeindstraat 13/5
2900 Schoten

 

     

Bezoek ons ook op

 

 
     
Back to top