Covid-19 vaccinatie en IBD – Vraag & Antwoord

Covid-19 Vaccinatie bij patiënten met Crohn en colitis ulcerosa

Update 16/02/2021

VRAAG 1: Wordt Covid-19 vaccinatie aanbevolen voor patiënten met IBD?

 • Ja, covid-19 vaccinatie wordt sterk aanbevolen voor patiënten met IBD

VRAAG 2: Hoe werken de vaccins en wat zijn de voordelen?

VRAAG 3: Kom ik in aanmerking voor prioriteit bij de vaccinatie?

 • Sommige (dus niet alle) patiënten met IBD komen inderdaad in aanmerking voor prioritaire vaccinatie, zoals bepaald in de adviezen van de hoge gezondheidsraad  (HGR)
 • Het gaat concreet om volgende groepen:
 • patiënten met IBD die werkzaam zijn in de zorgsector of in “essentiële beroepen” zoals bepaald wordt door de Belgische overheid
 • patiënten met IBD die 65 jaar of ouder zijn
 • patiënten met IBD tussen 18-64 jaar die behandeld worden met “immuunmodulerende therapie”
 • patiënten met IBD met andere risicofactoren

VRAAG 3a: Welke IBD behandelingen vallen onder de term “immuunmodulerende therapie”?

 • Methotrexaat (Ledertrexaat®, Metoject®)
 • 6-mercaptopurine (Puri-nethol®)
 • Azathioprine (Imuran®)
 • Anti-TNF therapie:

– Infliximab (oa. Remsima®)

– Adalimumab (oa. Humira®, Hulio®,  Amgevita®)

– Certolizumab (Cimzia®)

– Golimumab (Simponi®)

 • Vedolizumab (Entyvio®)
 • Ustekinumab (Stelara®)
 • Tofacitinib (Xeljanz®)
 • Hoge dosis steroïden gedurende > 4 weken
 • Meeste studiemedicatie

VRAAG 3b: Welke andere patiënten met IBD krijgen prioriteit bij vaccinatie?

 • Patiënten met IBD die werkzaam zijn in de zorgsector of in “essentiële beroepen” zoals bepaald wordt door de Belgische overheid
 • Patiënten met IBD die 65 jaar of ouder zijn
 • Patiënten met IBD met andere risicofactoren, zoals gedefinieerd door de HGR:

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20210205_hgr-9618_priorites_vaccination_covid-19_vweb_0_0.pdf

VRAAG 3c: Wat moet ik doen als ik in aanmerking denk te komen voor prioritaire vaccinatie?

 • De registratie van patiënten die in aanmerking komen voor prioritaire vaccinatie gebeurt in eerste instantie via uw huisarts én via de mutualiteiten
 • Zelf kan je dus weinig tot niets ondernemen
 • Het is echter wél van belang dat je huisarts goed op de hoogte is van je dossier én van je actuele medicatie, en dat dit correct geregistreerd staat in je (globaal) medisch dossier

VRAAG 4: Dien ik mijn IBD medicatie te onderbreken rond de vaccinatiemomenten?

Neen, IBD medicatie dient niet onderbroken te worden rond de vaccinatiemomenten

VRAAG 5: Zal het vaccin even goed werken bij patiënten met  IBD dan bij andere mensen?

 • Specifieke studies over de werkzaamheid van de covid-19 vaccins in patiënten met IBD ontbreken, maar men kan ervan uitgaan dat de werkzaamheid dezelfde is voor patiënten met IBD dan voor de algemene populatie
 • Theoretisch kan het wel zijn dat het effect van een vaccinatie iets minder is bij (IBD-)patiënten onder “immuunmodulerende therapie”, doch specifieke gegevens hierover ontbreken

– Dit wil absoluut niet zeggen dat het vaccin niet zou werken of niet nuttig zou zijn voor patiënten onder  “immuunmodulerende therapie”

– Dit is geen reden om de “immuunmodulerende therapie” tijdelijk te onderbreken

VRAAG 6: Geniet een bepaald type vaccin de voorkeur voor patiënten met IBD?

 • Al de beschikbare vaccins in België beschermen goed tegen een ernstig ziekteverloop, hospitalisatie en overlijden tgv. Covid-19
 • Al de beschikbare vaccins in België worden veilig geacht bij patiënten met IBD
 • Daarom wordt in het algemeen aangeraden zich te laten vaccineren zodra de kans zich voordoet, en dit ongeacht het type vaccin dat wordt aangeboden

VRAAG 7: Moet ik mij nog aan de maatregelen houden na vaccinatie?

 • Ja, het is belangrijk dat je de coronamaatregelen blijft volgen, ook nadat je gevaccineerd bent
 • Pas wanneer genoeg mensen gevaccineerd en beschermd zijn tegen het virus, zullen de coronamaatregelen worden versoepeld en kunnen we onze vrijheid herwinnen

VRAAG 8: Wat bij bijkomende vragen?

 • Bij twijfel of vragen raadpleeg je hoe dan ook best je huisarts of behandelend specialist
 • Zeker igv. volgende situaties is overleg wenselijk:

– Zwangerschap(s)wens

– Ziekte/koorts

– Recent doorgemaakte covid-19 ziekte

– Ernstige allergiëen

Bron: IBD kliniek Imelda, Belgian Inflammatory Bowel Disease Research and Development Group  (BIRD )