Beste,

Ik heb sedert een 10 tal jaren de ziekte van Crohn en ben even lang lid bij u. en sta al een aantal jaren op mutualiteit. De laatste jaren wordt ik behandeld met Remicade® en voel mij hier redelijk goed bij. Nu moest ik bij de adviserend geneesheer komen en die is van oordeel dat ik niet meer op mutualiteit zal kunnen blijven, gezien op de rapporten van de specialist staat dat ik momenteel in remissie ben.

Zoals u weet is een constante vermoeidheid niet vreemd aan de ziekte van Crohn maar hoe bewijs ik het in hemelsnaam? Bovendien ben ik na een operatie aan een aarsfistel enigszins de controle kwijt over mijn ontlasting. Ik voel wel dat ik moet gaan, maar dan hoef ik echt geen minuut meer te wachten of het is te laat. Ik heb al menigmaal in de winkel gestaan dat het te laat was. Nu heb ik mij daar overgezet en kan best wel eens lachen met deze gênante situaties.

Nu mijn vraag : wat kan ik doen als men mij zou verplichten om gaan te werken (ben na de jaren ziek zijn nog steeds niet ontslagen). Het is voor mij echt onmogelijk. Tot wie moet ik mij wenden om eventueel tegen deze beslissing in beroep te gaan?

Met dank voor uw hulp,

P.A. 111/2

 

Beste,

Vooreerst ben ik verheugd te lezen dat uw ziekte redelijk onder controle is. Desalniettemin blijft u bepaalde klachten behouden. Vermoeidheid is inderdaad een veel voorkomende klacht bij Crohn en colitis patiënten en kent verschillende oorzaken (zoals ook reeds in een van onze vorige nummers vakkundig uitgelegd door Prof Igodt en  Prof. Van Assche , gaande van sluimerende of actieve ontsteking, deconditionering, tot moedeloosheid en echte depressie. Spijtig genoeg bestaat er geen objectieve maatstaf om de graad van vermoeidheid te meten. Daarenboven kan u er ook wel inkomen denk ik dat vermoeidheid globaal gezien geen reden kan zijn om thuis te blijven van werk, of om bepaalde afspraken niet na te komen.  Dat u op controle moet gaan, is gelukkig een goede zaak, want dit betekent dat er personen zijn die er toch op toezien dat onze gezondheidszorg goed blijft draaien! Deze personen zijn medisch goed geschoold en hebben ook de ervaring om in te schatten of u inderdaad opnieuw ah werk kan of niet. U mag niet vergeten dat een van de taken van een controle geneesheer erin bestaat om het geschikte moment te vinden om mensen toch terug ah werk te krijgen eenmaal ze beter zijn! Vandaar dat ik u adviseer om eerlijk te zijn tegen de adviseur, en te melden wat u dankzij de therapie wel al opnieuw kan, doch welke klachten er blijven bestaan. Samen met uw voorgeschiedenis die de geneesheer-adviseur ook zal gekregen hebben, zal hij/zij dan met u de beste beslissing nemen.

U moet begrijpen dat de grootste zorg en bekommernis van artsen erin bestaat om patiënten weer beter te krijgen om hen terug in het actieve leven te kunnen laten deelnemen (werk, hobby, sporten, sociaal leven…). Het is vanuit deze bekommernis dat wij als arts ook patiënten durven/moeten thuis laten als ze te ziek zijn, doch dat we op diezelfde manier, patiënten terug moeten begeleiden en stimuleren – desnoods via een tijdelijk aangepast werk of deeltijds werk) om de draad terug op te pikken. Dat dit niet eenvoudig zou zijn na een periode van jaren, kan ik best begrijpen, doch het is ook de taak van de adviserend geneesheer alsook uw huisarts om u hierin goed te begeleiden. Ik zou zeggen: wees eerlijk tegen de geneesheer-adviseur, tegen uw huisarts, en in de eerste plaats tegen uzelf. Durf ook toegeven dat u misschien ook schrik hebt om terug ah werk te gaan, omdat u vreest het niet aan te kunnen. Ook dit is menselijk, en daar moet men ook naar luisteren en zien hoe daar aan tegemoet kan gekomen worden.

 

Tot hier het antwoord van de Med. Adviesraad.

CCV-VZW

Groeneweg 151
3001 Heverlee
[email protected]
[email protected]
0472/51.63.51 of 0468/27.70.52

 

     

Stuur je post naar

Domein Borgeind
Borgeindstraat 13/5
2900 Schoten

 

   

Bezoek ons ook op

Website administrator: Vincent Reynders.

 

     
Back to top