Nationaal nieuws

Dringend moeten, maar geen toegang hebben tot een toilet. Een ongemak voor de meeste mensen, maar een drama voor IBD-patiënten, die de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa hebben.

Op 7 oktober 2018 zal onze Studie- en ontmoetingsdag plaatsvinden in het dorpshuis Vrededaal vzw. in Puurs.

Noteer dit alvast in uw agenda.

Wij kijken er al naar uit!

"We zetten een nieuwe stap op weg naar de modernisering van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging). Na de elektronische facturatie in het kader van de derdebetalersregeling (eFact) is er vanaf 2 januari 2018 een nieuwe dienst voor huisartsen: zij krijgen de mogelijkheid om elektronisch te attesteren bij contante betaling (eAttest), via het platform MyCarenet. Sindsdien hebben een beperkt aantal huisartsen het eAttest beginnen gebruiken (pilootproject).

Vanaf nu ( februari 2018) zullen alle huisartsen vrijwillig voor het eAttest kunnen kiezen.


Welk voordelen heeft het eAttest?
Het elektronisch getuigschrift heeft voordelen voor de zorgverlener en voor de patiënt.

Voor de huisarts:
administratieve vereenvoudiging: het eAttest is in het softwarepakket van de huisarts geïntegreerd
afschaffing van het papieren getuigschrift
beveiligde uitwisseling van de processen en de gegevens
minder documenten met correcties en dus minder (interpretatie)fouten
bij gebruik van de dienst eGMD door de huisarts: snellere automatische verlenging.

Voor de patiënt:
Hij moet zich niet meer verplaatsen naar zijn ziekenfonds om een terugbetaling te krijgen of hij moet zijn getuigschrift niet meer opsturen.
Hij krijgt van zijn huisarts enkel een bewijsstuk met een nummer als ontvangstbewijs, afgeleverd door zijn ziekenfonds.
Hij krijgt zijn verstrekkingen sneller terugbetaald.
Er is geen risico op verlies van het getuigschrift of overschrijding van de termijn van 2 jaar waarbinnen een terugbetaling mogelijk is.
(Bijna) alles verloopt automatisch.

Geleidelijke en niet verplicht invoering van het eAttest
Vanaf 2 januari 2018 zal een beperkt aantal huisartsen het eAttest beginnen te gebruiken (pilootproject).
Vanaf februari 2018 zullen alle huisartsen vrijwillig voor het eAttest kunnen kiezen.
Huisartsen zullen niet verplicht zijn om het systeem voor al hun patiënten of voor al hun raadplegingen te gebruiken.

Let op: Het eAttest is enkel te gebruiken bij contante betaling en niet in het kader van de derdebetalersregeling.

In een 1e fase enkel een eAttest voor huisartsen
In een 1e fase zullen enkel huisartsen en huisartsenwachtposten eAttesten kunnen sturen.
Ook huisartsen in opleiding zullen gebruik kunnen maken van de dienst, al dan niet in naam van hun stagemeester.
In een latere fase zal het eAttest ook ter beschikking zijn van andere zorgverleners, zoals tandartsen en artsen-specialisten."

Bron: http://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/eattest-huisartsen.aspx#.WnmAuIjOVPZ

Sommige steden en gemeenten in Vlaanderen voorzien een sociale correctie, om tegemoet te komen aan mensen die omwille van medische redenen meer afval produceren. Bijvoorbeeld mensen met een stoma, nierdialyse of incontinentie.
Dit kan door middel van gratis zakken of bij voorbeeld vermindering van betaling. Kijk hier of uw gemeente ook een sociale correctie op huisvuil aanbiedt:

http://www.stoma-actief.be/mijn-voordelen/sociale-correctie/

CCV-VZW

Groeneweg 151
3001 Heverlee
secretariaat@ccv-vzw.be
ccv.vzw@outlook.com
0472/51.63.51 of 0468/27.70.52

 

   

Stuur je post naar

Domein Borgeind
Borgeindstraat 13/5
2900 Schoten

 

     

Bezoek ons ook op

Website administrator: Vincent Reynders.

 

     
Back to top