Op de Dag van de Arbeid roept de auteur van dit opiniestuk, die lijdt aan de ziekte van Crohn, op tot een omslag in het denken rond chronisch zieken op de werkvloer. 

De arbeidsmarkt activeren. Mensen langer aan de slag houden. Het zijn belangrijke doelstellingen voor de Regering Michel. De afgelopen maanden werden al heel wat voorstellen gedaan rond werkbaar werk. Minister van Werk Kris Peeters organiseerde bijvoorbeeld ronde tafel gesprekken rond het thema, en ook Minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft al haar engagement getoond om langdurig zieken weer aan het werk te krijgen. Als patiëntenvereniging zijn wij zeer tevreden dat de Regering toont dat het creëren van werkbaar werk en de activering van chronisch zieken hen nauw aan het hart liggen. 

Wij hopen dat de Ministers die engagementen blijven ondersteunen en daarbij ook rekening houden met de realiteit van chronisch zieken. Als ze écht werk willen maken van werkbaar werk, voor iedereen, is het van belang dat ze ervoor zorgen dat chronisch zieken de flexibiliteit krijgen die hen toelaat om professioneel actief te blijven. De focus op de arbeidsmarkt moet verschuiven naar wat chronisch zieken wél kunnen. Een groot deel van de chronisch zieken wil namelijk niets liever dan actief te zijn. Zij botsen echter vaak op vooroordelen bij hun werkgever en collega’s, en op een arbeidsmarkt die onvoldoende is afgestemd op hun noden. 

We doen een oproep om een kader te scheppen dat chronisch zieken toelaat te werken wanneer het kan en te rusten wanneer het nodig is. Zo hoeft een 8-uren werkdag niet noodzakelijk van 9u tot 5u te zijn, maar kan dit ook van 11u tot 19u bijvoorbeeld. Of waarom zou een chronisch zieke er niet voor kunnen kiezen op de ene dag 6u te werken, en op een dag waarop het beter gaat 10u? Chronisch zieken de ruimte bieden om hun agenda en werkdag zelf te plannen, kan voor heel wat patiënten een drijfveer zijn om aan de slag te blijven of opnieuw aan de slag te gaan.

Dit kan heel concreet gebeuren door thuiswerk te stimuleren. Onderzoek wijst uit dat thuiswerken, zelfs al is het maar enkele dagen per week, positieve effecten heeft voor zowel de chronisch zieke als voor zijn of haar werkgever. Personen met chronische ontstekingsziekten hebben vaak te kampen met de onvoorspelbaarheid van hun ziekte, zeker als de ziekte niet onder controle is. Dit maakt het in periodes van opstoten moeilijk om de fysieke verplaatsing te maken naar de werkvloer. Iemand met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa moet in periodes van een opstoot namelijk tot 20 keer per dag naar het toilet door de frequente diarree. Een toilet in de buurt hebben en geen stress van woon-werkverplaatsingen dankzij thuiswerk, kan voor hen een wereld van verschil maken.

Chronisch zieke werknemers die zich gewaardeerd voelen en het vertrouwen genieten van hun werkgever, zijn minstens even productief als niet chronisch zieke collega’s. Dit horen wij heel vaak van patiënten. Met een uitgewerkt kader rond thuiswerken zouden ook zij hun feest van de arbeid kunnen vieren. 

 

Daniëlle Staes, Voorzitter Crohn- en Colitis ulcerosa Vereniging vzw en partner van Activ84worK, een pilootproject dat personen met een chronische inflammatoire darmziekte toelaat professioneel actief te blijven via telewerk.

 

CCV-VZW

Groeneweg 151
3001 Heverlee
[email protected]
[email protected]
0472/51.63.51 of 0468/27.70.52

 

   

Stuur je post naar

Domein Borgeind
Borgeindstraat 13/5
2900 Schoten

 

   

Bezoek ons ook op

Website administrator: Vincent Reynders.

 

     
Back to top